Nätverket Apollonia

Nätverket Apollonia har som ändamål att sammansluta landets kvinnliga privattandläkare för att därigenom främja de kvinnliga privattandläkarnas intressen. Syftet med nätverket är att…

  • Utveckla kontakter med andra nätverk, närstående föreningar och organisationer
  • Ge möjlighet för nätverket att vända sig mot andra nätverk som kan ge ökad stimulans för den kvinnliga privattandläkaren
  • Engagera och entusiasmera för ökat kvinnligt deltagande i föreningsverksamhet
  • Höja kompetensen bland medlemmarna
  • Stärka sociala och kollegiala band och på så sätt ge den kvinnliga privattandläkaren bättre möjligheter att i utsatt yrke klara de stora påfrestningar som förekommer

Varför Apollonia?
I en turbulent tid i förändringens vindar eller bara en arbetsam dag, alla behöver vi någon som förstår oss, som vet vad vi menar och känner till de spörsmål som kantar vår dag. Att arbeta som privattandläkare är för de flesta en härlig utmaning och stimulerande vardag. Men ibland vill man dela det bästa och sämsta med någon, och vem förstår en bättre än en likasinnad?!

Nätverket består av två delar; en rikstäckande konferens och mindre lokala grupper. I grupperna träffas vi för att umgås, utvecklas, tröstas och stöttas, inspireras och underhållas. Alla som varit på våra konferenser kan nog hålla med om att man blir så sporrad, så glad och så fylld av ny sprudlande energi och inspiration. Tack alla kolleger för att ni finns!

Vart vänder du dig för att få ny kraft efter en lång och arbetsam dag? Att ventilera dina frågor, dina irritationsmoment och dina rädslor? Välkommen att skriva av dig på vår hemsida!

Vad gör din grupp?
Ha gärna för vana att skriva ett mail till info@apollonia.nu och berätta att ni har träffats och vad ni har gjort. Detta som inspiration för andra grupper! Tack för att du vill dela med dig!

Nätverket Apollonia Vårmöte

Våra leverantörer och samarbetspartners