Apollonia - nätverket för kvinnliga privattandläkare

Apollonia startades 1996 i Uppsala och är ett nätverk för kvinnliga privattandläkare. Vi har har som syfte att stödja och informera kvinnliga tandläkare. Vi ordnar flera medlemsträffar och en årlig konferens.

Till konferensen anlitar vi intressanta föreläsare och hinner också umgås och byta erfarenheter med varandra.

Har du frågor kring nätverket kan du fortsätta läsa här eller mejla info@apollonia.nu.

Medlemskap i Apollonia

Som medlem i Apollonia får du tillgång till de lokala nätverken samt möjlighet att närvara vid vår årliga konferens.

Kostnaden är 250 kr i medlemsavgift och 1000 kr i serviceavgift per år.

      

Kära Apollonior!

Vi i styrelsen har tagit det svåra och ledsamma beslutet att ställa in konferensen 2020 på grund av rådande omständigheter och ovissheten inför hur hösten gestaltar sig.

I enlighet med stadgarna skall ett årsmöte hållas, varför vi kommer att skicka ut en separat kallelse till detta.
Årsmötet kommer att hållas i Stockholm fredagen den 2 oktober.
För att kunna följa Folkhälsomyndigheten önskar vi att ni gör en anmälan till årsmötet i samband med att kallelsen med plats och tidpunkt skickas ut.

Känn er varmt välkomna. I dessa tider behöver vi stötta varandra på många sätt.

Ni som har anmält er till årets konferens på Gripsholms värdshus har kvar er plats till konferensen – Nätverket Apollonias 25 års jubileum – 2021.
Vi kommer att satsa stort!
Om återbetalning önskas måste ni informera detta på info@apollonia.nu samt meddela kontonummer.

Ta hand om dig och de dina,
hälsar styrelsen för Nätverket Apollonia 
Ann, Bodil, Hanna, Jeanette, Kitty och Linda

Våra leverantörer och samarbetspartners