Apollonias konferens och årsmöte 2024

Vägar till en hållbar verksamhet

Nääs fabriker 3 – 5 oktober 2024

Varmt välkommen till 2024 års Apolloniakonferens!

KURSPROGRAM

Torsdag:
Resdag.
Vi träffas kl 15 för bad och friluftsaktiviteter. Gemensam trerättersmiddag på Verandan

Fredag:
8:00 – 12:00
Maria Stiernstedt och Åsa Lindgren, Dental Business Group:
Med kvalitetssäkring och ledningssystem in i framtiden. Vad gäller, hur gör man, vad gör du? Grupparbeten
* Vart är tandvårdsmarknaden på väg och hur blir det för mig?
* Rätt fokus med ditt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, riskbedömning av egen verksamhet
* Analysera din verksamhet med ekonomiska nyckeltal och socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och konsten att sätta relevanta mål
* Implementering och uppföljning, monitorering för en privatklinik
* Nationella riktlinjer, riskgruppering, vårdplaner, sjukgruppering och
marknadsanpassad debitering
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 föreläsningar och grupparbeten fortsätter
19:00 Middag med temat Glitter och Glamour – Studio 54 – Disco fever – Packa dansskorna!

Lördag:
8:30 – 9:30 Årsmöte
10:00 – 13:00 Lennart Castman:
Hur ska vi använda tandvårdsstödet? Hur sätter man ett skäligt pris? Debiteringskurs
i konsten att debitera rätt, för det gäller att navigera i taxans djungel. Lennart har lång
erfarenhet att hålla kurser i debitering för såväl Folktandvård som privattandläkare.
13:00 – 14:00 Vi avslutar konferensen med lunch.

Kostnad
vid anmälan senast 31 mars 9.900 kr, därefter 10.900 kr, varav kost och logi är 7.400 kr.
Avgiften kommer efter den bindande anmälan att faktureras via mejl från Nilsson redovisning Arboga.
Om du inte avser komma på torsdagen dras 2000 kr av på kostnaden. Detta måste meddelas vid anmälan.
Fullt betalande medlemmar (dvs yrkesverksamma medlemmar som betalar serviceavgift) har förtur fram till 31/3 men anmälan tas emot löpande för alla medlemmar.
För kvinnliga tandläkare som ännu inte är medlemmar tillkommer medlems- och serviceavgift.

Deltagande vid årsmötet
Samtliga medlemmar äger närvaro- och rösträtt i samband med mötet. Dagordning med bilagor kommer att publiceras / sändas ut enligt stadgeenlig ordning. Fullmakt kan lämnas till annan medlem om du inte kan närvara.

Boende
Vi bor på Nääs fabriker där även konferensprogram, årsmöte och måltider kommer att
hållas. Enkelrum är standard. Vill man dela rum anger man det i anmälningsformuläret. Eftersom vi av erfarenhet vet att väldigt många önskar komma dagen innan konferensen har vi satt det alternativet som standard.

Badhuset är bokat på torsdagen och bastun står varm.

Resa
Nääs fabriker ligger ca 20 minuter med bil från Göteborg och Landvetter Flygplats samt 10 minuter från Alingsås. Kommer du med bil från Göteborg, kör E20 i riktning Alingsås och ta avfart 90, Tollered. Kommer du med bil från Stockholm, kör E20 i riktning Göteborg och ta avfart 90, Tollered.

Man kan med fördel ta sig dit med tåg till Alingsås och taxi eller lokal buss (561 och
533) till Tollered/Nääs fabriker. Se Västtrafiks hemsida för aktuella restider www.vasttrafik.se

Frågor & Anmälan
För frågor om arrangemang: konferens@apollonia.nu
OBS! Anmälan sker i formuläret nedan.

Då antalet deltagare är begränsat gäller som alltid först till kvarn. Meddela redan vid anmälan om du inte önskar komma på torsdag, och om du vill dela rum, med i så fall vem. Viktigt att anmäla om kostrestriktioner föreligger!

Varmt välkomna!
hälsar styrelsen för Nätverket Apollonia